GYMNASIEFORBEREDENDE 10. KLASSE

Linjen er for dig, der har et ønske om en gym- nasial ungdomsuddannelse, og lige mangler det sidste for at være helt klar.

METODER OG STUDIEVANER

Vi arbejder med din faglighed og de metoder og studievaner, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Undervisningen varierer mellem projektorienterede forløb, emnearbejde og klasseundervisning. Skemaet indeholder mange timer i dansk, engelsk og matematik og valgfaget fysik. Tysk/ fransk bliver du tilbudt i Ungdomsskolens fritidsundervisning. Undervisningen starter der, hvor du slap i 9. klasse, og du skal være indstillet på at hjemme- arbejde er en vigtig og tidskrævende del af denne studielinje.

FOKUS

Vi har meget fokus på at styrke og træne dine færdigheder i fagene, og at du kan indgå som en seriøs deltager i enhver form for samarbejde. Vi arbejder også målrettet på at styrke dine person- lige kompetencer. Dette arbejder vi med i fage- ne, hvor der er fokus på den gode fremlæggelse, på studieturen, og ved de individuelle samtaler med dig. Vi har et veletableret samarbejde med Ørestad Gymnasium og Niels Brock.