INTERNATIONALISERING 

Internationalisering giver dig redskaber til at forstå verden omkring dig og samtidigt blive stærkere til engelsk på højt niveau. Vi går i dybden med emnerne ved at undersøge dem fra forskellige vinkler. 

METODER 

”Harkness metoden”, som er diskussions- baseret læring er en stor del af undervisningen. Vi bruger ”case studies” fra den virkelige verden for at give dig bedre indblik i emnernes kompleksitet. Du bliver udfordret mentalt. Vi har både undervisning ude af huset og foredragsholdere, som besøger skolen. 

ENGELSK 

Undervisningen vil primært foregå på engelsk med vægt på: 

• Sprogbrug - de rigtige ord på de rigtige tidspunkter 

• Ordforråd - forstørre ordforråd og varierede udtryksformer

• Nuancer i sproget - at læse ”mellem linjerne”

FOKUSOMRÅDE 

1.Menneskerettigheder (Human Rights) 

2. Økonomisk udvikling (Economic Development) 

3. Internationale kon ikter (International Conflicts) 

4. Teknologisk udvikling (Technological Development and Disruption)